Ibigay ang kasingkahulugan at kasalungat ng pumayag.
Ibigay ang konotatibo at denotatibong kahulugan ng bawat larawan na nasa ibaba batay sa ideya o katangian nito. Halimbawa: Denotatibong Kahulugan Konotatibong Kahulugan. Ang "bag" ay salitang _____ ... PAGSASANAY 2: Pumili ng tatlong salita mula sa Pagsasanay 1 at bumuo ng pangungusap mula rito.View Q3 PAGBABASA AT PAGSURI.docx from FILIPINO M6 at Ateneo de Davao University. Pagbasa at Pagsusuri sa Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik 11 Ikalawang Semestre - Sariling Linangan Kit29 Ang salita nati'y tulad din sa iba Na may alfabeto at sariling letra, Na kaya nawalá'y dinatnan ng sigwâ Ang lunday sa lawà noóng dakong una GAWAIN 1.1.1.d : PAGLINANG SA TALASALITAAN Ibigay ang kahulugan ng mga salitang nasa loob ng biluhaba ayon sa pagkakagamit ng mga ito sa tula.Isulat sa sagutang papel ang mga sagot. 1. 2. 2. 4. 5.Ang kasalungat na kahulugan ay kabaliktaran ng isinasaad ng salita. Halimbawa: maganda- pangit mabango- mabaho, maamoy, masangsang. Naunawaan mo ba ang talakayan? Sige nga, subukan mong sagutan ang mga kasunod na Gawain. 5 CO_Q2_Filipino 8 _ Module 4 Pagyamanin. Panuto: Basahin ang bahagi ng akda at ibigay ang hinihingi sa ibaba.Ano ang kasingkahulugan ng opisina? Opisina. ... Pumayag si Andres at ang mga eskuwater sa mungkahi ni Bandong. ... Ibigay mo na lang ang imbitasyon sa kasamahan mo na may asawang mas nababagay ...E1) The mirror is broken. T2) Huwag kang malikot at baka ka makabasag ng pinggan. E2) Don't be rough or you might break some china. T3) Baka basagin ng bata ang plorera. E3) The child might break the flower vase. T4) Nabasag ng aso ang baso. E4) The glass was broken by the dog.1. Dayalek/ Dayalekto - pagkakaiba – iba o baryasyon sa loob ng isang particular na wika. - wikang sinasalita ng isang neyographical. Hal: Pakiurong ng po ang plato (Bulacan – hugasan) Pakiurong nga po ang plato (Maynila – iusog) 2. Idyolek - nakagawiang pamamaraan sa pagsasalita ng isang individual o ng isang pangkat ng mga tao. kahulugan upang mabigyan ng linaw ang malalalim na salita na ginamit sa teksto o akda. Ang kasingkahulugan ay dalawang magkaibang salita na pareho o magkatulad ang kahulugan o ibig sabihin. Halimbawa: maganda- marikit mabango- masamyo, mahalimuyak Ang kasalungat na kahulugan ay kabaliktaran ng isinasaad ng salita.Karen Mia Corpuz. Date: June 20, 2016 Monday 5. Pagganyak na Tanong Filipino VI - Uranus 6:40 - 7:30 Ano ang bilin ng mga kamag-aral kaugnay sa Mars 11:10 - 12:00 kanilang bibilhin? I.Pagbibigay ng kasingkahulugan ng mga salita Makatutulong sa pagkilala ng bagong salita ang pag-alam ng kasingkahulugan nito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba pang salita na may gayon ding kahulugan, lalong mauunawaan ang salitang nililinang. Halimbawa: Pinagtatakhan-ikinagulat B. Pagbigay ng kahulugan ng salita ayon sa kasalungat.Ang ...30 seconds. Report an issue. Q. Tukuyin kung ang dalawang salitang may salungguhit ay Magkasalungat o Magkasingkahulugan. 9. Tumayo kayo nang matuwid at tumingin ng diretso sa ating watawat. answer choices. Magkasingkahulugan. Magkasalungat.Panuto: Piliin ang titik na kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap ayon sa pagkakagamit nito. 101. Saksi ako sa matinding paghimutok ng ina nang mamatay ang kaniyang anak. a. pagkabigla b. paghinagpis c. pagkaawa d. pagkatakot 102. Sa wakas natupad din ang pithaya kong makapagtrabaho sa ibang bansa.Correct answers: 1, question: Ibigay ang kasingkahulugan at kasalungat ng salitang pagkasawi.Contextual translation of "kasingkahulugan at kasalungat ng ibigay" into Tagalog. Human translations with examples: paraan, batugan, hinamon, maganda, naisabit.Contextual translation of "kasingkahulugan at kasalungat ng ibigay" into Tagalog. Human translations with examples: paraan, batugan, hinamon, maganda, naisabit.A. Isulat sa patlang ang wastong pang-angkop (-na o -ng) upang mabuo ang pangungusap. 1. Ang mga bata ay masaya __naglalaro sa parke. 2. Nagluto si nanay ng masarap___ ulam. 3. Si Ana ay isang matulungin ____anak. 4. Masarap manirahan sa isang payapa na pamayanan kasama ng buong pamilya. Ibigay ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit ... Isulat ang pares ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkas at kahulugan. Ibigay ang kahulugan ng mga ito ayon sa gamit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang damá ng lahat ay nais maglibang ng mga dàma sa palasyo. 2. Matamis ang tubó kung kaya't iwasang matamaan ng tubo. 3.14. Parang hagupit ng tadhana ang pangyayari. Ano ang tawag sa mga salitang may salungguhit? Tama ka. Ang mga salitang may salungguhit ay mga matatalinghagang salita. Malalaman mo ang kahulugan ng salitang matalinghaga ayon sa gamit nito sa pangungusap. Balikan mo ang mga pangungusap na ito at ibigay mo ang kahulugan. Galit Kasingkahulugan: Kasalungat: 2. Pumayag Kasingkahulugan: Kasalungat: Isaisip Sa araling ito, natutuhan ko na ang denotatibo ay _____ na kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa diksyunaryo habang ang _____ay tumutukoy sa _____ na ikinakabit sa isang salita depende sa intensyon (agenda) ng nagsasalita o sumusulat. Ito ay may mas mataas ...2. Isulat sa hiwalay na papel ang iyong mga sagot sa mga pagsusulit at iba pang gawain. Huwag itutupi ang mga pahina ng modyul dahil gagamitin pa ito ng iba. 3. Itala ang mahahalagang impormasyon at kaisipan sa isang hiwalay na kuwaderno. Makatutulong ito upang madali mong mabalikan ang mga liksyon. 4. Basahing mabuti ang mga babasahin o teksto.Naibibigay ang denotatibo at konotatibong kahulugan, kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng malalalim na salitang ginamit sa akda. F8PT-IIe-f-25 Subukin Sagutan ang panimulang pagsusulit. Layunin nito na alamin kung kailangan mo pa ang modyul na ito o tutuloy ka na sa susunod. Panuto: Basahin ang bahagi ng balagtasan.Ito ay sitwasyon kung saan malakas ang ihip ng hangin: Tawag sa taong mayabang at malaki ang ulo. Malalim: Tumutukoy sa kung ano ka lalim ang isang bagay: Ito ay naglararawan sa taong maraming iniisip tungkol sa mga problema ng lipunan: Makitid: Naglalarwan sa isang masikip na daanan o espasyo: Ito ang tawag sa taong hindi "open minded".Heto Ang Mga Halimbawa Ng Mga Malalim Na Salitang Filipino/Tagalog. MALALIM NA SALITANG FILIPINO - Bago paman ang Pilipinas nasakop ng mga Kastila, may kultura na at lenguwahe ang mga sinaunang Pilipino.. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang mga halibmwa ng mga malalim na salitang Filipino at ang kanilang mga kahulugan.Heto Ang Mga Halimbawa Ng Mga Malalim Na Salitang Filipino/Tagalog. MALALIM NA SALITANG FILIPINO - Bago paman ang Pilipinas nasakop ng mga Kastila, may kultura na at lenguwahe ang mga sinaunang Pilipino.. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang mga halibmwa ng mga malalim na salitang Filipino at ang kanilang mga kahulugan.48 A. Basahin ang pangungusap at ibigay ang pangungusap at ibigay ang kasingkahulugan ng salitang nakapahilig. Isulat ang mga kulang sa bawat kahon. May ilang titik na ang kahon upang maging madali sa iyo ang pagbibigay ng kahulugan. 1. Mababanaag sa kanyang mga mata ang pangungulila sa inang mapagmahal at mapag-aruga. M I II 2. Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politicsMay 09, 2022 · Ano ang katangian ng mga awiting bayan. Halimbawa nitoy ang siklo ng buhay ng mga hayop at insekto tulad ng paru-parom palaka at iba pa. Ang awiting panudyo o tulang pasnudyo ay isang uri ng karunungang bayan na ang kayarian ay mga sukat measure at tugma rima. Dukha naman ang kasalungat nito. Ano ang awiting bayan. PAGLINANG NG TALASALITAAN (PT) F7PT-IVc-d-21 Nabibigyang- kahulugan ang salita batay sa kasingkahulugan at kasalungat nito. PANONOOD (PD) F7PD-IVc-d-20 Nagagamit ang karikatyur ng tauhan sa paglalarawan ng kanilang mga katangian batay sa napanood na bahagi ng akda.5.) kasingkahulugan ng gulo. Ipagsigawan, nag-aalab na da Contextual translation of `` nag aalab na,. Ang hindi kausapin ang taong nakagalit mo dahil sa kanyang ginawa na nagdulot ng sakit sa iyong kalooban. Kahulugan: Gastador Halimbawa: Talaga namang galit sa pera si Tricia. Halang ang bituka Alamin ang kahulugan ng 'pisngi'. Tagalog. Nanunumbat. Start studying 2nd Grading: Filipino Aklat 1 ...4. Masarap manirahan sa isang payapa na pamayanan kasama ng buong pamilya. Ibigay ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit. Isulat sa ito sa patlang. 5. Masayang pinagmamasdan ng ama ang pag-alis ng anak papuntang ibang bansa habang ito ay papalayo. Ibigay ang kasalungat ng salitang my salungguhit. Isulat sa ito sa patlang.Filipino Filipino Ikatlong Markahan - Modyul 5: Maikling Kuwento mula sa Iran (Panitikang African at Persian) AIRs - LM 10Sep 26, 2020 · Ang pagsalungat at pagtataliwas sa sinabi o paniniwala ng iyong kausap o kasama. Layunin nitong panindigan ng kausap ang kanyang paniniwala o baguhin ito ayon sa bigat ng dahilan na kanyang nakikita. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsalungat at pagsang-ayon, magtungo lamang sa link na ito brainly.ph/question/9324370. 1. Dayalek/ Dayalekto - pagkakaiba – iba o baryasyon sa loob ng isang particular na wika. - wikang sinasalita ng isang neyographical. Hal: Pakiurong ng po ang plato (Bulacan – hugasan) Pakiurong nga po ang plato (Maynila – iusog) 2. Idyolek - nakagawiang pamamaraan sa pagsasalita ng isang individual o ng isang pangkat ng mga tao. Karen Mia Corpuz. Date: June 20, 2016 Monday 5. Pagganyak na Tanong Filipino VI - Uranus 6:40 - 7:30 Ano ang bilin ng mga kamag-aral kaugnay sa Mars 11:10 - 12:00 kanilang bibilhin? I.Heto Ang Mga Halimbawa Ng Mga Malalim Na Salitang Filipino/Tagalog. MALALIM NA SALITANG FILIPINO - Bago paman ang Pilipinas nasakop ng mga Kastila, may kultura na at lenguwahe ang mga sinaunang Pilipino.. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang mga halibmwa ng mga malalim na salitang Filipino at ang kanilang mga kahulugan. kaakit-akit (kasalungat) pangit. kaakit-akit (kasingkahulugan) maganda. umugnay (kasalungat) humihiwalay. umugnay (kasingkahulugan) dumugtong. lulurayin (kasalungat) ... ganitong uri ng maikling kuwento ang pinakamahirap sulatin sapagkat sinisikap nitong pasukin ang kasulok-sulukang pag-iisip ng tauhan at ilahad ito sa mga mambabasa.kahulugan upang mabigyan ng linaw ang malalalim na salita na ginamit sa teksto o akda. Ang kasingkahulugan ay dalawang magkaibang salita na pareho o magkatulad ang kahulugan o ibig sabihin. Halimbawa: maganda- marikit mabango- masamyo, mahalimuyak Ang kasalungat na kahulugan ay kabaliktaran ng isinasaad ng salita. puti ޱ pangkalahatan abot makalupang R maiwasan normal ipinahayag saganang S sasakyan University u n sunod U lumitaw g mapagpakumbaba m Mahalaga tag G Espanya s makadiyos baguhin I pulitikal pagkaunawa { adulto Josue E nauunawaan T timog E nasasangkot kadalasan London K Samahan q aalay Halos paksa \ telepono ` inaasahang _ Karagdagan f ...Ibigay mo ang kahulugan ng mga salitang nasa loob ng biluhaba ayon sa pagkakagamit ng mga ito sa tula.Isulat sa Sa bahaging ito, malaya ang guro sa sagutang papel ang mga sagot. 2.maalam- marunong; nakatatalos 3.naggawad-naghandog estratehiyang gagamitin para sa paglinang ng 1.kabagay kahulugan: _____ _ 4. sigwa-unos; bagyo 5.lunday- bangka2. Naibibigay ang denotatibo at konotatibong kahulugan, kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng malalalim na salitang ginamit sa akda. F8PT-IIe-f-25 Subukin Sagutan ang panimulang pagsusulit. Layunin nito na alamin kung kailangan mo pa ang modyul na ito o tutuloy ka na sa susunod. Panuto: Basahin ang bahagi ng balagtasan. Ipahayag ang ... mga pang uring magkasingkahulugan o magkasalungat 4. i ibigay ang kasalungat ng mga sumusunod na salita mga. pagsasanay sa filipino samutsamot files wordpress com. kasalungat at tagalog english translation and examples. i ibigay ang kasalungat ng mga sumusunod na salita mga. kasingkahulugan at kasalungat youtube. Ang sinaunang Greece ay binubuo ng ibat ibang lungsod-estado na ang bawat isa ay may malaya at sariling pamahalaan ano ang dahilan ng pagkakatatag ng hiwa-hiwalay ng lungsod-estado? Ang sinaunang tradisyon ng pagkuha ng mga lalaking Tsino ng iba pang asawa maliban pa sa kanyang tunay na kabiyak?E1) The mirror is broken. T2) Huwag kang malikot at baka ka makabasag ng pinggan. E2) Don't be rough or you might break some china. T3) Baka basagin ng bata ang plorera. E3) The child might break the flower vase. T4) Nabasag ng aso ang baso. E4) The glass was broken by the dog.kaakit-akit (kasalungat) pangit. kaakit-akit (kasingkahulugan) maganda. umugnay (kasalungat) humihiwalay. umugnay (kasingkahulugan) dumugtong. lulurayin (kasalungat) ... ganitong uri ng maikling kuwento ang pinakamahirap sulatin sapagkat sinisikap nitong pasukin ang kasulok-sulukang pag-iisip ng tauhan at ilahad ito sa mga mambabasa.Karen Mia Corpuz. Date: June 20, 2016 Monday 5. Pagganyak na Tanong Filipino VI - Uranus 6:40 - 7:30 Ano ang bilin ng mga kamag-aral kaugnay sa Mars 11:10 - 12:00 kanilang bibilhin? I.Pangunahing layunin ng palihan na paunlarin ang inisyal na mga ideyang nakapaloob sa piniling salita at alamin ang potensyal na. 6 Isulat sa kahon ang salita na kasalungat ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Jul 24 2018 Ano ang kahulugahan ng kasanayan. Sumilang Ngayon alam na alam mo na ang kasalungat na kahulugan ng mga salita.Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politicsHuwag kang padadala sa simbuyo ng damdamin at balang- araw ay baka pagsisihan mo ang iyong ginawa. Lagi mong alalahanin ang mga pagpapakasakit at pagpapakahirap ng iyong mga magulang upang mabigyan ka ng magandang kinabukasan. 34. Ang kasalungat ng salitang alalahanin ay_____ A. tuwina B. kalimutan C. huwag pabayaan D. huwag intindihin 35.Ang sinaunang Greece ay binubuo ng ibat ibang lungsod-estado na ang bawat isa ay may malaya at sariling pamahalaan ano ang dahilan ng pagkakatatag ng hiwa-hiwalay ng lungsod-estado? Ang sinaunang tradisyon ng pagkuha ng mga lalaking Tsino ng iba pang asawa maliban pa sa kanyang tunay na kabiyak?Oct 28, 2019 · Correct answers: 1, question: Ibigay ang kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng mga nakasalungguhit na salita sa pangungusap. 1. Gusto niya ng naiibang pagkain para sa pagdiriwang ng bagong buwan. Kasingkahulugan: Kasalungat: 2. Salbahe ang mga kawal ni Datu Usman. Kasingkahulugan: Kasalungat: 3. Anupa’t pagod na pagod ang mga kawal at inabot sila ng dilim bago napuno ang sisidan ... May 09, 2022 · Ano ang katangian ng mga awiting bayan. Halimbawa nitoy ang siklo ng buhay ng mga hayop at insekto tulad ng paru-parom palaka at iba pa. Ang awiting panudyo o tulang pasnudyo ay isang uri ng karunungang bayan na ang kayarian ay mga sukat measure at tugma rima. Dukha naman ang kasalungat nito. Ano ang awiting bayan. Pag nauna ang titik na 0 sa manga letrang E, I, at Y ang pagsasalila ay tutunog ng S. 4. Pag nauna ang titik na 0 sa manga letrang A, 0, at U ang pagsasalita ay Lifihog gg K. 5. Kung ang titik na vocal ay sinusundan ng alin mang letraig consonante bukod lamang ang R at isang E, ang vocal sa una ay tutunog nu mahaba at ang E sy patay.48 A. Basahin ang pangungusap at ibigay ang pangungusap at ibigay ang kasingkahulugan ng salitang nakapahilig. Isulat ang mga kulang sa bawat kahon. May ilang titik na ang kahon upang maging madali sa iyo ang pagbibigay ng kahulugan. 1. Mababanaag sa kanyang mga mata ang pangungulila sa inang mapagmahal at mapag-aruga. M I II 2.Correct answers: 1, question: Ibigay ang kasingkahulugan at kasalungat ng salitang pagkasawi.Pagpapayaman ng Talasalitaan Basahin at piliin sa loob ng panaklong ang kasingkahulugan ng mga salitang nasa kaliwa. 1. mabait (masaya, mabuti) 2. maganda (marikit, malinis) 3. naipon (nagastos, naitago) 4. masaya (nagagalit, nagagalak) Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap. Basahin ang kuwentong Ang Kambal sa LM pahina 123.Naibibigay ang denotatibo at konotatibong kahulugan, kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng malalalim na salitang ginamit sa akda. F8PT-IIe-f-25 Subukin Sagutan ang panimulang pagsusulit. Layunin nito na alamin kung kailangan mo pa ang modyul na ito o tutuloy ka na sa susunod. Panuto: Basahin ang bahagi ng balagtasan.Pangalan. Ang Griyegong salita na καθολικός (katholikos), kung saan nagmula ang salitang; Katoliko, ay may kahulugang Unibersal.Ang terminong Katoliko ay unang ginamit ni San Ignacio sa kanyang liham sa mga taga-Smyrna noong 110 CE. Ang m mga tagasunod ng Simbahang Romano Katoliko ay tinatawag na Romano Katoliko upang itangi ito sa kasapi ng ibang mga denominasyon ng Kristiyanismo na ... Due to a planned power outage on Friday, 1/14, between 8am-1pm PST, some services may be impacted.English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wdAng pagsasalaysay ng kahulugan.Ang pagsulat ng sariling kabuhayan.Ang pagtatalâ sa aklat hingil sa kalakal ó tanda.Ang panahong darating.Ang pananalig na walang Dyos.Ang pangulong bayan.Ang pinagkalooban, ang binigyan.Ang pinag-uukulan ng pakinabang.Ang pinaka mainam, ang maigi.Ang ...Sep 26, 2020 · Ang pagsalungat at pagtataliwas sa sinabi o paniniwala ng iyong kausap o kasama. Layunin nitong panindigan ng kausap ang kanyang paniniwala o baguhin ito ayon sa bigat ng dahilan na kanyang nakikita. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsalungat at pagsang-ayon, magtungo lamang sa link na ito brainly.ph/question/9324370. puti ޱ pangkalahatan abot makalupang R maiwasan normal ipinahayag saganang S sasakyan University u n sunod U lumitaw g mapagpakumbaba m Mahalaga tag G Espanya s makadiyos baguhin I pulitikal pagkaunawa { adulto Josue E nauunawaan T timog E nasasangkot kadalasan London K Samahan q aalay Halos paksa \ telepono ` inaasahang _ Karagdagan f ...2. Naibibigay ang denotatibo at konotatibong kahulugan, kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng malalalim na salitang ginamit sa akda. F8PT-IIe-f-25 Subukin Sagutan ang panimulang pagsusulit. Layunin nito na alamin kung kailangan mo pa ang modyul na ito o tutuloy ka na sa susunod. Panuto: Basahin ang bahagi ng balagtasan. Ipahayag ang ... Ang kasalungat na kahulugan ay kabaliktaran ng isinasaad ng salita. Halimbawa: maganda- pangit mabango- mabaho, maamoy, masangsang. Naunawaan mo ba ang talakayan? Sige nga, subukan mong sagutan ang mga kasunod na Gawain. 5 CO_Q2_Filipino 8 _ Module 4 Pagyamanin. Panuto: Basahin ang bahagi ng akda at ibigay ang hinihingi sa ibaba.7. Sabin g mangingisda ang hiling na iyon ay hiling ng aking asawa at hindi ko hiling na akong siyang nagligtas sa iyo. 8. Pumayag ang isda, kung kaya pinagbigyan niya ang hiling ng mangingisda na muling ibalik ang kanyang asawa at ito ay maging masaya at kontento sa buhay na meron sila.PAGLINANG NG TALASALITAAN (PT) F7PT-IVc-d-21 Nabibigyang- kahulugan ang salita batay sa kasingkahulugan at kasalungat nito. PANONOOD (PD) F7PD-IVc-d-20 Nagagamit ang karikatyur ng tauhan sa paglalarawan ng kanilang mga katangian batay sa napanood na bahagi ng akda.Ang ibig sabihin nito ay simple lang: Ang ugaling mapagpaliban ay kadalasang masama ang naidudulot nitong epekto. Ang salawikaing ito ay madalas ibinubulalas ng isang taong nawalan ng pribilehyo, mga opportunidad at buhay, dahil sa pagiging pabaya at iresponsableng pagkilos ng ibang tao, kasama na dito ang hindi pagtupad sa oras ng usapan ng magkakaibigan.2. Isulat sa hiwalay na papel ang iyong mga sagot sa mga pagsusulit at iba pang gawain. Huwag itutupi ang mga pahina ng modyul dahil gagamitin pa ito ng iba. 3. Itala ang mahahalagang impormasyon at kaisipan sa isang hiwalay na kuwaderno. Makatutulong ito upang madali mong mabalikan ang mga liksyon. 4. Basahing mabuti ang mga babasahin o teksto.• 35. Tingnan ang paliwanag sa Mateo 7:1. Nasa pagtulad sa Ama ang ating kaganapan. Ang kanyang pagkadiyos ay awa; ito ang kakayahan niyang makiramay sa karukhaa't dalamhati ng kanyang mga nilikha at pasaganain sila sa anumang maibibigay niya. Ang ugaling paghuhusga sa mga kapatid ang mismong kasalungat ng awa.English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wdAng pagsasalaysay ng kahulugan.Ang pagsulat ng sariling kabuhayan.Ang pagtatalâ sa aklat hingil sa kalakal ó tanda.Ang panahong darating.Ang pananalig na walang Dyos.Ang pangulong bayan.Ang pinagkalooban, ang binigyan.Ang pinag-uukulan ng pakinabang.Ang pinaka mainam, ang maigi.Ang ...